septembrie 19, 2010

Psihoterapia de grup

Posted in Psihoterapia de grup, servicii tagged , , la 3:30 pm de iuliastoianpsihoterapie

Psihoterapia de Grup

Oferă un cadru neutru de lucru în care fiecare persoană să poată lucra cu sine însăşi în sensul de surprindere ad-hoc a reacţiilor, stărilor, trăirilor generate prin şi în interactiunea cu ceilalti membri ai grupului.

Obiective:

 • Îmbunătăţirea modalităţilor de relaţionare interpersonală
 • Îmbunătăţirea comunicării interpersonale
 • Experimentarea unor atitudini şi roluri noi
 • Experimentarea unor comportamente noi interpersonale
 • Dobândirea capacităţii de exprimare directă, onestă şi autentică a propriilor sentimente în relaţie cu sine şi în relaţie cu ceilalţi
 • Creşterea încrederii în propria persoană precum şi creşterea încrederii în ceilalţi
 • Înţelegerea propriilor gânduri, trăiri şi atitudini interioare prin investigarea cu onestitate a tiparelor relaţionale evidenţiate atât în cadrul relaţiilor cu ceilalţi membri ai grupului cât şi din exteriorul grupului de lucru
 • Înţelegerea trăirilor şi atitudinilor interioare ale celorlalte persoane prin dezvoltarea capacităţii empatice şi intuitive
 • Îmbunătăţirea imaginii de sine
 • Parcurgerea unei schimbări personale în interiorul grupului care se observă, manifestă şi înţelege întâi in cadrul grupului pentru ca ulterior, schimbările să îşi facă apariţia şi să poată fi aplicate şi în viaţa de zi cu zi
 • Accesarea spontaneităţii şi creativităţii

Psihoterapia de grup pentru adulţi se adresează:

 • Persoanelor cu dificultăţi de relaţionare şi inter-relaţionare în plan socio-profesional şi personal
 • Persoanelor cu tendinţa spre izolare
 • Persoanelor cu stări de anxietate generalizată
 • Persoanelor cu tendinţe spre stări de tristeţe şi deprimare
 • Persoanelor cu stări de sensibilizare emoţională excesivă în contexte publice
 • Persoanelor ce se confruntă cu timiditate manifestată accentuat
 • Persoanelor ce trec prin perioade existenţiale dificile
 • Persoanelor ce vor să înţeleagă modul în care funcţionează dinamic în interacţiunea cu ceilalţi
 • Persoanelor ce vor să îmbunătăţească şi / sau să descopere noi modalitaţi de relaţionare cu sine şi cu ceilalţi

Psihoterapia de grup pentru copii si adolescenţi – obiective principale:

 • dezvoltarea creativităţii
 • activarea şi dezvoltarea spontaneităţii
 • creşterea capacităţii de relaţionare şi inter-relaţionare
 • dobândirea unor conduite afective spontan – adecvate în relaţiile familiale şi social-şcolare
 • dezvoltarea capacităţii empatice şi de exprimare afectivă
Reclame

%d blogeri au apreciat asta: